Hønsehagen Vinkjeller

Meir arbeid til SGC innenfor landbasert geologi tjenester.

SGC er glad for å formidle at vi nå går inn i tettere samarbeid med Førde kommune, angående leveranser av geologiske tjenester. SGC har tidligere i år levert skredrapporter til Førde kommune.
SGC opprettet tidlig i vår en avdeling som jobber mot landbasert geologi tjenester i og utenfor vårt fylke. Her har SGC siden da hatt to personer i 1,5 stilling som prosjektansatte. Dette er aktiviteter som i hovedsak er rettet mot skredevaluering. Privatpersoner, kommuner og fylker etterspør i økende grad kompetanse innenfor dette feltet. I tillegg vil også anleggsvirksomhet i forbindelse med større anlegg ha fokus for vår leveranse. SGC søker å øke denne aktiviteten i nær fremtid. Den landbaserte Geologiaktiviteten til SGC også vil være en del av virksomheten vår fra Florø miljøet. Planen er etterhvert å skille denne aktiviteten ut som en egen virksomhet hos SGC.

Vist 271 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder