Hønsehagen Vinkjeller

Viser arkivet for august, 2012

Atle Nesje, Professor i Kvartærgeologi v/UiB, blir styreformann i Sunnfjord Geo Consulting

Sunnfjord Geo Center i Stongfjorden, Askvoll kommune, skiller i disse dager ut deler av selskapet inn i et nytt AS . Det nye firmaet vil få navnet Sunnfjord Geo Consulting og vil i all hovedsak jobbe med skred og skredproblematikk. Geolog Even Vie, Geolog Oliver Queck, Professor i Kvartærgeologi v/UiB Atle Nesje, som også er tilknyttet Bjerknes Centre for Climate Research i Bergen, vil ilag med Geolog Einar Alsaker og Synne L. Alsaker utgjøre styret. In March 2007, Atle Nesje was awarded the Meltzer Prize (University of Bergen) for public outreach. Les mer om det HER
Eierene av det nye selskapet er Even Vie, Oliver Queck, Einar Alsaker og Synne L. Alsaker. I Fylkesleksikonet står det å lese om Atle Nesje; Atle Nesje fødd 1956 i Olden, busett i Bergen. Dr. scient. 1990 og professor i geologi ved Institutt for geovitskap ved Universitetet i Bergen frå 1997.

Han er knytt til Bjerknessenteret for klimaforsking. Nesje har m.a. drive forsking på klima, isbrear og innsjøavsetningar i Noreg, Storbritannia og det nordlege Canada. Han har gjeve ut fleire bøker og eit stort tal artiklar om emna i internasjonale vitskapstidsskrift. Nesje har leia fleire store forskingsprosjekt innan geologi, m.a. om alderen på Jostedalsbreen og Folgefonna. Her fann han m.a. ut at Jostedalsbreen ikkje er ein rest frå istida, men at breen var smelta heilt bort for kring 7500-6000 år sidan.